Etsimme uutta järjestöavustajaa

(english below)

Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry on vuodesta 2009 toiminut yhdistys, joka edistää monikulttuurisuutta Joensuun alueella. JoMoni toimii rasismia vastaan ja valvoo maahanmuuttajien etua. JoMoni järjestää vapaaehtoistoimintaa, koulutuksia, kulttuuritapahtumia ja liikuntamahdollisuuksia.

Haemme yhdistykseemme nuorta järjestöavustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 10.9.

Jos olet korkeintaan 29-vuotias, jaat yhdistyksemme arvoja, olet kiinnostunut järjestötyöstä, tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa, olet hyvä sosiaalisen median käyttäjä sekä jämpti tapahtumien järjestäjä, olet etsimämme henkilö. Erityisesti arvostamme rohkeutta toimia ihmisten kanssa, oma-aloitteellisuutta sekä kykyä sopeutua hektiseen ja jatkuvasti muuttuvaan työkenttään.

Suomen ja englannin kielen lisäksi arabian, darin/farsin, somalin tai venäjän kielen taito katsotaan eduksi, samoin kokemus järjestötyöstä tai vapaaehtoistoiminnasta. Hakijan tulee puhua sujuvasti joko suomea tai englantia.

Järjestöavustaja palkataan STEA:n Paikka auki -avustusohjelman rahoituksella. Avustusohjelma kohdentuu vaikeasti työllistyville nuorille. Palkattava nuori ei saa olla työelämässä tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Lisätietoa avustusohjelmasta täältä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää omia työelämävalmiuksiasi ja vahvistaa osaamistasi. Tutustut työssä laajasti paikalliseen järjestökenttään. Tehtäviisi kuuluu ryhmien ja tapahtumien järjestämistä, yhdistyksemme some-tiedottamista sekä kieliapuna toimiminen osaamisesi mukaan. Tämän lisäksi tuet vapaaehtoisia työntekijöitämme. Työnkuvaan kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä. Työskentelet JoMonin koordinaattorin työparina sekä myös itsenäisesti. Lopullinen työnkuva muodostuu valitun henkilön osaamisen, kokemusten ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Lähetä työhakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen henna.middeke@jomoni.fi viimeistään 12.8.

Tiedustelut sähköpostilla: henna.middeke@jomoni.fi


Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry (Joensuu district multicultural association) is an association active since 2009 which promotes multiculturalism in the area of Joensuu. JoMoni works against racism and advocates immigrants’ interests. JoMoni organises voluntary activities, trainings, cultural events, and sports.

We are looking for a young organisation assistant for a fixed term work contract. The job begins at September 10.

If you are at most 29 of age, share the values of our association, are interested in association work, get along with different people, are good at using social media, and an efficient event organiser, then you are the person we’re looking for! We especially value someone who has the strength to work with people, with initiative and the ability to adapt to a fast-paced and changing working environment.

In addition to Finnish and English, these languages give an advantage in applying: Arabic, Dari/Farsi, Somali, and Russian. Experience in voluntary work and association work are also favourable. The applicant must speak either fluent Finnish or English.

The organisation assistant is hired with funding from the Paikka auki (Job open) funding program of the Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations (STEA). The funding program is concerned with unemployed youth. The youth cannot be currently employed or in education leading to a degree. More information in Finnish here.

We offer you the opportunity to develop your work skills and strengthen your expertise. In your work – you will become familiar with the local third sector. Your tasks include: organising group activities and events, our association’s social media communication, and helping with language needs according to your skills. In addition, you will support the volunteers working in JoMoni. Evening and weekend work is included in the job. You will be working in tandem with JoMoni’s coordinator and independently. The job description is defined taking into account the individual skillset, experience, and interests of the selected person.

Submit your job application via email to henna.middeke@jomoni.fi by August 12 the latest.

For more information and inquiries, contact: henna.middeke@jomoni.fi

 

 

 

Etsimme uutta järjestöavustajaa