Haemme ohjaajaa Goals-hankkeeseen

Haemme motivoitunutta ja kokenutta ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2020 – 31.12.2022

Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni) on vuoden 2009 alussa perustettu järjestö, joka edistää yhdenvertaisuutta Joensuun seudulla.

JoMoni ry edistää monikulttuurisuutta ja vastustaa rasismia sekä järjestää kotouttamistoimintaa, toteuttaa hankkeita ja toimii maahan muuttaneiden edunvalvojana. Edistämme ihmisten välistä kunnioitusta ja vuoropuhelua. JoMoni on avoin kaikille. Järjestämme myös kulttuuritapahtumia ja liikuntamahdollisuuksia. JoMonin kautta saa tietoa siitä, miten yhteiskunta toimii ja voi tulla mukaan kansalaistoimintaan. Maahanmuuttajat ovat itse aktiivisesti mukana päättämässä yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista.

 

Etsimme nyt ohjaajaa STEA-rahoitteeseen Goals-hankkeeseen.

Mitä Goals -hanke on?

 • turvapaikanhakija-, pakolais- ja venäläistaustaisille nuorille tarkoitettua toimintaa, joka ennaltaehkäisee osattomuutta  ja purkaa esteitä osallistumisen tieltä
 • ohjausta ja neuvontaa harrastus-, vapaaehtoistyö- ja koulutusmahdollisuuksien etsimisessä sekä työnhaussa.
 • rasisminvastaista työtä, jolla luodaan turvallista arkea Pohjois-Karjalaan. 
 • kaksisuuntaisesti integroivaa toimintaa kantaväestölle ja maahanmuuttajataustaisille. 
 • lisätietoa: jomoni.fi/goals

 

 

Ohjaajalta odotamme:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta työstä maahanmuuttajien parissa
 • hankittu osaaminen tai vahva motivaatio oppia työn keskeisiä sisältöjä, kuten maahanmuuttoon liittyviä prosesseja ja lainsäädäntöä
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • hyvää suomen ja englannin kielten osaamista. Muut kielet katsotaan eduksi.
 • oma-aloitteista, tavoitteellista ja arkailematonta työotetta
 • tietoteknisiä taitoja sekä sujuvaa sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hallintaa
 • sitoutumista sekä työhön että JoMonin arvoihin

 

Katsomme eduksi:

 • kielitaitoa (varsinkin arabia, somalia, venäjä, dari)
 • kokemusta turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten ihmisten parissa työskentelystä
 • joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin työtilanteisiin
 • ajokortti

 

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • ryhmien ja yksilöiden ohjaaminen
 • työpajojen järjestäminen nuorille
 • säännölliset vierailut Lieksan vastaanottokeskuksessa
 • infotilaisuuksien järjestäminen 
 • hankkeen vapaaehtoisryhmän koordinointi ja vertaisryhmien ohjaus
 • järjestön muut, vaihtuvat työtehtävät yhdessä hankkeen koordinaattorin ja muun JoMonin henkilökunnan kanssa

 

Ohjaaja on nuorten tukena monipuolisesti ja yksilöllisesti. Hänen toimialaansa on:

 • kuunnella, tukea, etsiä ratkaisuja yhdessä mm. opiskeluun, työhön, harrastuksiin  ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa
 • olla apuna viranomaisasioissa ja virastoissa, pankissa, Migrissä, poliisilaitoksella ym. 
 • seurata turvapaikanhakuprosessin etenemistä ja olla tarvittaessa tukena

 

 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden oppia monipuolisesti maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyöstä. JoMonissa pääset työskentelemään motivoituneessa, reilussa ja hyvin ainutlaatuisessa työyhteisössä sekä laajasti eri verkostoissa Joensuun seudulla. JoMonin Goals-hankkeessa tehdään haastavaa ja erittäin tärkeätä työtä.

Tehtävän palkkaus: 2450€

Työsuhteen kesto: 1.8.2020 31.12.2022. Noudatamme 3 kuukauden koeaikaa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen pdf-muodossa osoitteeseen henna.middeke@jomoni.fi 26.6.2020  mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 27.

Lisätietoja: 

henna.middeke@jomoni.fi

Puhelimitse:  0415023455/Henna Middeke. Lisätietoja puhelimitse annetaan tiistaina 23.6. ja keskiviikkona 24.6. klo 10-14 välisenä aikana.

Haemme ohjaajaa Goals-hankkeeseen