JoMoni kannustaa raportoimaan rasismista. JoMoni urges to report all incidents of racism (in English below)

JoMoni kannustaa raportoimaan rasismista
JoMoni urges to report all incidents of racism (in English below)

Viime kuukausina monikulttuurisuustyötä tekeviin järjestöihin on oltu yhteydessä rasistisen käyttäytymisen lisääntymisestä Joensuussa. Tämä on herättänyt vakavaa huolta kaupunkilaisten turvallisuudesta. Järjestöt tiivistävät yhteistyötä rasismin torjumiseksi ja kehottavat rasismia kokevia sekä sitä sivusta seuraavia ottamaan jatkossa yhteyttä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistykseen, puh: 044 757 7682 tai sähköpostilla henna.middeke@jomoni.fi.

Rasistisena rikoksena voidaan pitää rikosta, joka on tehty rasistisesta vaikuttimesta. Ensisijainen toimintatapa rasistisen rikoksen kohdalla on tehdä asiasta rikosilmoitus poliisille. Näin poliisi pystyy seuraamaan tilannetta ja saa kokonaiskuvan syrjinnästä ja rasistisesta rikollisuudesta. Rikosuhripäivystys (www.riku.fi) auttaa, jos itse tai jos joku läheinen on joutunut rikoksen uhriksi.

Järjestöt toivovat ilmoituksia myös lievemmistä arkipäivän rasismin kokemuksista. Ihmisille ei ole aina selvää, onko joku teko tai sana rasismia vai ei. Kuitenkin, jos tilanne jää mietityttämään, siitä on hyvä keskustella. JoMoniin voivat ottaa yhteyttä yksittäiset kaupunkilaiset sekä esimerkiksi työntekijät, joiden asiakkaat kohtaavat rasismia. Silloin voimme yhteistyössä miettiä, miten asiassa tulisi edetä.

JoMoni urges to report all incidents of racism

The multicultural organizations in Joensuu have noticed a clear rise in racist incidents during the last months. Because of this, the organizations are worried for the safety of the citizens in Joensuu. In order to counter racism the organizations are deepening their cooperation among other measures. JoMoni (Joensuu Region Multicultural Association) urges those, who have either experienced or witnessed racism in any form, to contact the organization without hesitation: tel. 044 757 7682 or e-mail henna.middeke@jomoni.fi.

Racist crimes must always be reported to the police. Racist crime is any crime that is prompted by a racist motive. In such case, the primary procedure after experiencing or witnessing racist crime is to make a report to the police. That helps the police to monitor the situation and to get an overall picture of discrimination and racism in Joensuu. Rikosuhripäivystys (victim support, www.riku.fi) helps in case a person has been a victim of a crime by offering immediate support and advice.

Any act of racism should be reported to JoMoni, although it may be difficult to know what kind of action or speech counts as racism. A good rule of thumb is that if a person is unsure whether something is racism or not, it’s a good idea to talk about it. The organizations express the importance of having this conversation.

JoMoni wants to hear about every racist incident however minor it may seem. Anyone can contact JoMoni, whether you are a private person or an employer, whose customers have been experiences racism. Then we can figure out together what the next step should be.

JoMoni kannustaa raportoimaan rasismista. JoMoni urges to report all incidents of racism (in English below)