JoMoni

jomoni01
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni) on vuoden 2009 alussa perustettu järjestö, joka edistää monikulttuurisuutta Joensuun seudulla.

Olemme kaikki samanarvoisia.

JoMoni toimii rasismia vastaan ja valvoo maahanmuuttajien etuja. Haluamme edistää ihmisten välistä kunnioitusta ja vuoropuhelua. JoMoni on avoin kaikille. Se järjestää kulttuuritapahtumia ja liikuntamahdollisuuksia. JoMonin kautta saa tietoa siitä, miten yhteiskunta toimii ja voi tulla mukaan kansalaistoimintaan. Maahanmuuttajat ovat itse aktiivisesti mukana päättämässä yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista.

JoMonissa on yli 170 jäsentä.

Vaikuttaminen

JoMoni pitää maahanmuuttajien puolta.

Vaikuttamistyö on tärkeä osa JoMonin toimintaa. Edistämme maahanmuuttajien oikeuksien toteutumista ja tuomme maahanmuuttajien ääntä kuuluviin yhteiskunnassa. Toimimme monikulttuurisen yhteiskunnan puolesta sekä paikallisella, alueellisella että kansallisella tasolla.

JoMonissa toimii vaikuttamistyöryhmä, joka on avoin kaikille kiinnostuneille.

Olemme esimerkiksi vaikuttaneet maahanmuuttajatyön keskus Sillan perustamiseen, järjestäneet keskustelutilaisuuksia eri aiheista, tavanneet kaupungin päättäjiä ja kirjoittaneet mielipidekirjoituksia ja kannanottoja.

JoMonin vaikuttamistyö keskittyy muun muassa seuraaviin teemoihin: maahanmuuttajien suomen kielen koulutus, oleskelulupa-asiat, maahanmuuttajien neuvontatyö, rasismin vastustaminen.

Lisäksi JoMoni edustaa maahanmuuttajia seuraavissa ryhmissä:

Lisätietoa toiminnasta antaa Henna Middeke:

henna.middeke@jomoni.fi
+358447577682

——————

JoMoni: on the immigrants’ side

Advocacy is an important part of JoMoni’s work. We work to realise immigrants’ rights and to ensure that the immigrant’s voice is heard in society. We work towards a multicultural society – both locally and nationally.

JoMoni has an advocacy working group which is open to all who are interested.

We were influential in the opening of Silta Immigrant Centre. We also hold discussions on different themes, meet with city leaders and write opinion pieces and statements.

JoMoni’s advocacy work focuses on the following themes: Finnish language education for immigrants; residency permit issues; counselling and advice for immigrants; anti-racism.

In addition, JoMoni represents immigrants in the following groups:

For more information about JoMoni contact Henna Middeke:

henna.middeke@jomoni.fi

044 757 7682

——————-

ЙоМони на стороне иммигрантов

Важная составляющая работы ЙоМони – это продвижение и лоббирование интересов иммигрантов. Мы способствуем реализации прав иммигрантов и доносим их голос до общественности. ЙоМони действует в сфере мультикультурного сообщества, а также на местном, региональном и национальном уровнях. Для этого в ассоциации создана рабочая группа лоббирования, она открыта для каждого заинтересованного человека.

С подачи и при непосредственном участии ЙоМони в Йоэнсуу был создан Центр помощи иммигрантам «Силта». Наши волонтеры регулярно проводят круглые столы на разные темы, встречаются с руководством города, разрабатывают документы, пишут резолюции и высказывают мнения от имени иммигрантов.

Задачи группы лоббирования сосредоточены в том числе на следующих темах: обучение иммигрантов финскому языку, получение вида на жительство, консультирование иммигрантов, противодействие расизму.

Кроме того ЙоМони представляет интересы иммигрантов в следующих группах:

По вопросам деятельности ЙоМони обращайтесь к Хенне Миддеке: henna.middeke@jomoni.fi

044 757 7682

 

Tallenna

Tallenna