Joensuu vapaaksi pelosta

Nimimerkki ”Surullinen äiti” kertoi Karjalaisessa 25.7. lapsiinsa kohdistuvasta rasistisesta käytöksestä ja kysyi, haluammeko Joensuun, jossa tällaiset tilanteet ovat arkipäivää? Vastaus kysymykseen on yksiselitteinen: ”Emme halua.” Haluamme kaupungin, joka on turvallinen ja hyvä paikka elää meille kaikille.

Valitettavasti nyky-Joensuun todellisuus on toinen. Olemme panneet huolestuneina merkille rasistisen käytöksen lisääntymisen. Myös lapset ovat joutuneet aikuisten taholta vihaisten syytösten ja jopa fyysisen väkivallan kohteiksi. Tämä ei ole huumoria tai leikin asia. Tilanne on vakava ja siihen on puututtava.

Rasistinen rikos on mikä tahansa rikos, jolla on rasistinen vaikutin. Esimerkiksi pa­hoin­pi­te­ly, va­hin­gon­te­ko, tu­ho­työ, ko­ti­rau­han­ri­kos, kun­nian­louk­kaus ja lai­ton uh­kaus ovat rasistisia rikoksia, jos ne tehdään ihon­vä­rin, syn­ty­pe­rän tai kan­sal­li­sen tai et­ni­sen al­ku­pe­rän vuok­si. Laki kieltää myös syrjinnän, joka tapahtuu alkuperän, kielen, uskonnon ja kansalaisuuden perusteella.

Rasistisen rikoksen kohteeksi joutuneen kannattaa tehdä rikosilmoitus poliisille. Näin poliisi pystyy seuraamaan tilannetta ja saa kokonaiskuvan syrjinnästä ja rasistisesta rikollisuudesta. Rikosuhripäivystys auttaa, jos itse tai jos joku läheinen on joutunut rikoksen uhriksi.

Laki ei kuitenkaan pidä kaikkea epäasiallista käytöstä rikoksena. Myös lievemmät arkipäivän rasismin piiriin kuuluvat teot ovat väärin. Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistykseen voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut tai todistanut rasismia, mutta ei pidä tarpeellisena yhteydenottoa poliisiin. Kanssamme voi esimerkiksi pohtia, onko joku teko rikos ja kuinka asiassa voi halutessaan edetä.

Haastamme kaikki pohjoiskarjalaiset toimimaan turvallisen kaupungin puolesta ja rasismia vastaan. Jos kuulet rasistista huutelua, puutu tilanteeseen, ilmoita poliisille tai ainakin ilmaise huutelun kohteelle, että olet hänen puolellaan.

Tiina Sotkasiira
Ali Giray
Alain Minguet
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys (JoMoni ry)