THE “LEARNED” MIGRANT – SIIRTOTYÖLÄISEN TARINA

THE “LEARNED” MIGRANT

And so it happened that I had the equivalent of 6720 euros in naira in my account before I was issued a residence permit for further studies in Finland. A dream come true it was, officially@fi, I became the envy of all and the toast of many. The thought of free tuition studies was melodious to the ear but difficult to comprehend for most of my friends giving the fact that education is an expensive venture in most countries, and some had to conclude that I won a scholarship or an uncle in London was sponsoring me. The euphoria quickly vanished when I couldn’t access forex in Nigeria at the official rate occasioned by the government’s fiscal policies but had to deal with speculators thereby losing about 1000 euros as a result. Then came the “burning euros” shock a friend in Italy said to me as a way of welcoming me to Europe when I told him I’m paying 233 euros in rent monthly for a shared flat. As an Igbo man, I always do a mental conversion to naira whenever I “burn the euro”. Here I am spending an amount that could rent me a duplex for a month in Nigeria for a mere room in a shared flat that is 5km away from the city centre in Joensuu all because I want to get a foreign certificate. And then I was a JJC, Johny-Just-Come, paying rent for 2 months while still in Nigeria without anybody utilizing the room and paying extra 20 euros to the housing company monthly for internet when I could have easily shared my phone internet to my laptop through mobile hotspot. Even bananas that don’t get missing from my Nigerian dinner all of a sudden became a luxury in Finland and I have to weigh oranges thrice on a scale before deciding on the exact quantity to buy so as not to appear excessively expensive when I do my mental conversion into the equivalent naira of the euro cost. Before I could say Jack, I had burnt the euros leaving a huge hole in my pocket and gasping for economic breath of survival in a strange land.

So was my case, a bright charming lawyer in Nigeria, who had the world before him in the art of legal practice but had to give it up, albeit for some years, in the pursuit of academic fulfillment and credentials. In Nigeria I was a respected “learned counsel” but Finland has turned me into a “learned migrant” floating between two worlds but separated by time and space. It took me two years to save up for this euro-spending but less than six months to burn them all. When I look back with nostalgia on where I was coming from, I wonder if I’d be so anxious to make the decision to move to a foreign land if given the opportunity again. However, this notwithstanding, my love for books, will always have the better part of me and that love hath brought me thus far. So as a learned migrant, it is my duty to enjoy every bit of my stay here in this beautiful Joensuu city abutting the river and hoping to get some more euros to burn.

By: Obinna Okuefuna, a lawyer from Nigeria studying at UEF

This story has been published in Karjalainen newspaper and produced by JoMoni

Finnish Translation

SIIRTOTYÖLÄISEN TARINA

Ja niin tapahtui, että minulla oli 6720 euroa nairoina tililläni ennen kun minulle myönnettiin oleskelulupa jatkotutkimukseen Suomessa. Unelma oli virallisesti @ fi, kaikki kadehtivat minua. Ajatus vapastaa opetuksesta tutkimuksissa oli heleä korvaan mutta vaikeaa ymmärtää useimmille, sillä ystäväni tietävät, että koulutus on kallis hanke useimmissa maissa, ja jotkut ajattelivat, että sain apurahan tai että minulla on setä Lontoossa antamassa minulle rahaa. Euforia nopeasti katosi, kun en voinut käyttää Forex Nigerian virallisen kurssin aiheutuvat hallituksen finanssipolitiikkaa vaan piti käsitellä keinottelijoita ja menettää noin 1000 euroa seurauksena. Sitten tuli ”palavaa euroa” järky ystäväni ttää ystävä Italiassa sanoi minulle keinona toivottaa minut Eurooppaan, kun kerroin hänelle että maksan  233 euroa vuokraa kuukausittain soluasunnosta. Koska olen Igbo mies, olen aina tehdä henkinen muuntaminen naira aina kun ”polttaa euro”. Tällainen määrä voisi vuokrata minulle duplex-asunnon/kuukausi Nigeriassa huoneen sijaan, joka on soluasunnossa ja 5 km päässä kaupungin keskustasta Joensuun, mutta haluan saada ulkomaisen todistuksen. Ja sitten oli JJC, Johny-Just-Come, maksaa vuokraa 2 kuukautta, kun vielä Nigeriassa kenenkään hyödyntämällä huoneen ja maksaa ylimääräistä 20 euroa taloyhtiön kuukausittaisesta internetista, kun en voinut jakaa puhelimesta Internet minun laptop kautta mobiili hotspot. Ostan banaaneja, jotka eivät puutu Nigerian illallisesta ja jotka yhtäkkiä tulivat ylellisyydeksi Suomessa ja minun täytyy punnita appelsiinit kolmasti asteikolla ennen kuin päätän tarkka määrä ostaa jottei ne tule kohtuuttoman kalliiksi Muunnan aina hinta euroissa nauroiksi. Ennen kuin edes huomaan, olin polttanut euroa, mika jättää valtavan aukon taskussa ja pohtia selviävani vieraassa maassa.Niin oli minun tapauksessa, silla olin viehättävä asianajajan Nigeriasta ja minulla hyvat perspektiivit oikeudessa, mutta jouduin luopumaan siitä, vaikkakin joitakin vuosia, jotta voisin keskittyisin akateemiseen tyohon. Nigeriassa olin arvostettu ”oppinut asianajaja”, mutta Suomi on tehnyt minusta ”oppineen siirtolaisen”, joka kelluu kahden maailman välillä. Kesti kaksi vuotta raha säästäkseen mutta alle kuudessa kuukaudessa ne haviavat. Kun katson takaisin nostalginin selmin sita, mistä olen lähtöisin, ihmettelen, olisin niin innokas siirtyä vieraaseen maahan jos minulle annetaan mahdollisuus uudelleen. Tämä huolimatta rakkauteni on kirjat, se on parempi osa minua ja lukemisen lumo on saanut minut tähän asti. Niin oppineella siirtolaisella on nautittava täällä kauniissa Joensuun päittäin joen lahella ja samalla kayttamalla koko ajan saavani lisää rahaa. Obinna Okuefuna, asianajaja Nigeria opiskelee UEF

Obinna Silas Kuva