Vapaaehtoiseksi – Volunteering

jomoni04

UPDATE 18.3.2020

The volunteer group has a planning meeting on Thursdays every week at 17:30 at Aava, Rantakatu 23 2nd floor.

Vapaaehtoistyöryhmän suunnittelukokous torstaisin klo 17:30 yhteisötila Aavassa. Rantakatu 23, 2. krs.

And above for changes: Public events organised by volunteers cancelled until 30.4.2020. Volunteer group meetings continue with remote participation options. For more info, please contact Celeste via volunteers@jomoni.fi or PM to Celeste Jomoni via Messenger.

 

HALUATKO JOMONIN VAPAAEHTOISEKSI?

DO YOU WANT TO VOLUNTEER FOR JOMONI?

 

  • Vapaaehtoistyöryhmän tapaaminen joka torstai klo 17:30 
  • Viikonlopun tapahtumat sekä naisten liikunta, kysy enemmän – volunteersjomoni@gmail.com

 

  • Volunteer group meetings every Thursday at 17:30
  • Weekend activities and sport for women, ask more – volunteersjomoni@gmail.com


Non-Volunteers are also welcome, but please send a message to our volunteer coordinator Celeste via volunteers@jomoni.fi or PM to Celeste Jomoni via Messenger.


 

JoMoni järjestää toimintaa, monet toiminnoista suoritetaan vapaaehtoisvoimin.

21 vapaaehtoistyön mahdollisuutta JoMonissa

1 Puheenjohtaja
2 Varapuheenjohtaja
3 Sihteeri
4 Taloudenhoitaja
5 Viestintävastaava
6 Liikuntavastaava
7 Vaikuttamistyöryhmä
8 Jäsenvastaava
9 Kielikurssivastaava
10 Tapahtumavastaava
11 Lukupiirin ohjaaja
12 Käsityökurssin ohjaaja
13 Ruuanlaittokurssien ohjaaja
14 Valokuvauskurssien ohjaaja
15 Tandemtoiminnan vastaava
16 Keskusteluryhmien vetäjä
17 ATK -opettaja
18 Kouluvierailija
19 Artikkelien kirjoittaja
20 Liikunnanohjaaja
21 Sinun valinta

 

1 Puheenjohtaja

Puheenjohtaja edustaa JoMonia ulospäin, sekä huolehtii toimivasta työnjaosta hallituksen kesken. Puheenjohtaja mahdollistaa yhdistyksen toiminnan ja pitää yllä hyvää tekemisen fiilistä. Puheenjohtaja toimii myös virallisena työntekijöiden esihenkilönä. Puheenjohtajalta vaaditaan hyviä motivointi- ja innostamistaitoa sekä taitoa olla esillä.

2 Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa tehtävässään. Vapapuheenjohtaja edustaa myös JoMonia ulospäin ja vastaa tietyistä toiminnoista puheenjohtajan tukena sekä itsenäisesti. Mikäli puheenjohtajan paikka kiinnostaa, varapuheenjohtajana on hyvä harjoitella puheenjohtajan tehtävää.

3 Sihteeri

Sihteerin tärkein tehtävä on huolehtia, että JoMonin kokoukset tulee koolle kutsutuksi oikealla tavalla ja että kokouksissa päätetyt asiat tulee kirjatuksi pöytäkirjoihin.  Sihteeri on ajan tasalla kaikista JoMonin toiminnoista. Sihteeri tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa.

4 Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja huolehtii JoMonin taloudesta yhdessä taloustyöryhmän kanssa. Taloustyöryhmä kokoontuu neljännesvuosittain ja tarkastelee JoMonin taloutta. Taloudenhoitajan tehtävänä on myös maksaa ja tarkistaa JoMonin laskut ja tehdä kassavirtalaskelmaa.

5 Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtävänä on ylläpitää eri viestintä- ja somekanavia. Viestintävastaava laatii myös lehdistötiedotteita ja erilaisia mainoksia. Viestintävastaavan on tärkeää olla perillä kaikesta mitä JoMonissa tapahtuu.

6 Liikuntavastaava

Liikuntavastaava huolehtii JoMonin liikuntatoiminnoista. Tällä hetkellä JoMonilla on oma jalkapallojoukkue. Liikuntavastaavan tehtävänä on huolehtia liikuntaryhmien viestinnästä sekä etsiä uusia vapaaehtoisia ohjaamaan liikuntaa. Liikuntavastaava tekee yhteistyötä liikunnanohjaajien kanssa.

7 Vaikuttamistyöryhmä

Vaikuttamistyöryhmä pureutuu kokouksissaan ajankohtaisiin monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa käsitteleviin asioihin, keskustelee, vaikuttaa ja antaa lausuntoja. Vaikuttamistyöryhmään kaivataan ajankohtaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä, joilla on synnynnäinen halu vaikuttaa asioihin.

8 Jäsenvastaava

Jäsenvastaava ylläpitää JoMonin jäsenrekisteriä ja toimittaa JoMonin jäsenkirjettä lähetettäväksi jäsenille.

9 Kielikurssivastaava

JoMoni hakee koko ajan vapaaehtoisia kielten opettajia opettamaan joko suomea tai jotain muuta kieltä. Kesällä JoMoni järjestää kesäkielikursseja, joihin etenkin tarvitaan innokkaista kielenopettajia. Kielenopettajan ei tarvitse olla virallinen suomen kielenopettaja, riittää että on innostusta puhua ja opettaa kirjoittamaan.

10 Tapahtumavastaava

JoMoni järjestää vuosittain monia isompia ja pienempiä tapahtumia. Suurin tapahtuman on 12.5 järjestettävä Uuden suomalaisuuden juhla, joka juhlistaa uutta suomalaisuutta. Pienempiä tapahtumia ovat esimerkiksi keskustelutilaisuudet. Tapahtumavastaavan tehtävänä on ideoida ja järjestää tapahtumia yhdessä kehittäjä-koordinaattorin kanssa sekä viestiä järjestelyn etenemisestä hallitukselle

11 Lukupiirin ohjaaja

JoMonissa järjestää erikielisiä lukupiirejä aina tarpeen mukaan. Lukupiireissä luetaan lyhyt novelli ja keskustellaan siitä. Lukupiirin ohjaajan tehtävänä on etsiä luettavaa sekä vetää keskustelua lukupiirin aikana.

12 Käsityökurssin ohjaaja

JoMonissa on järjestetty erilaisia käsityökursseja. JoMoniin voi tulla opettamaan muille jotain käsityön tekniikkaa. Ohjaajan tehtävänä on toimia opettajana tunneilla sekä laatia mainos kursseista. JoMoni korvaa opettajalle materiaalikulut.

13 Ruuanlaittokurssien ohjaaja

JoMoni järjestää ajoittain kokkauskursseja. Ruuanlaittokurssien ohjaaja opettaa yhden illan mittaisilla kursseilla jonkun ruuanlaittoon liittyvän taidon ja jakaa reseptin osallistujille. Ohjaajaa laatii mainoksen ja suunnittelee kurssiohjelman. JoMoni korvaa opettajalle materiaalikulut.

14 Valokuvauskurssien ohjaaja

JMPC -Joensuu Multicultural Photography Club. JMPC toteuttaa erilaisia valokuvaukseen liittyviä projekteja eri yhteistyökumppanien kanssa sekä pitää näyttelyitä.

15 Tandemtoiminnan vastaava

Tandemtoiminnan vastaava tuo tandempareja yhteen JoMonin työntekijöiden kanssa. Tandemtoiminta on kielenoppimismuoto, jossa kaksi eri kieltä puhuvaa ihmistä opettaa toisilleen äidinkieltä. JoMonin tehtävänä on saattaa parit yhteen sekä tukea pareja kielen oppimisessa. Tamdemtoiminnan vastaavan tehtävä sopii kielistä ja uusin ihmisiin tutustumisesta pitävällä henkilölle.

16 Keskusteluryhmien vetäjä

JoMonin kautta voi järjestää tai hakeutua ohjaajaksi keskusteluryhmiin. Keskusteluryhmässä puhutaan esimerkiksi Suomessa asumisesta.  Keskusteluryhmissä on aina omankielinen ohjaaja sekä suomalainen ohjaaja.

17 ATK -opettaja

JoMoni järjestää atk -kursseja tarpeen mukaan.  JoMonin atk -kursseja on järjestetty suomen lisäksi myös arabiaksi, venäjäksi ja englanniksi.

18 Kouluvierailija

JoMoni voi järjestää tilauksesta kouluvierailuja, joissa voidaan esittellä JoMonin toimintaa joko suomalaisille oppilaille tai vaikka maahan muuttaneille suomen kielen kursseilla.

19 Artikkelien kirjoittaja

JoMonin ihmiset kirjoittavat artikkeleita julkaistavaksi esimerkiksi Karjalaisessa. Artikkelien kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin monikulttuurisuusaiheisiin. Kirjoittamalla voi vaikuttaa.

20 Liikunnanohjaaja

JoMoni etsii vapaaehtoisia liikunnanohjaajia ohjaamaan JoMonin liikuntaryhmiä. Etenkin tanssin opettajia tarvitaan. Liikunnanohjaajat tekevät tiivistä työtä liikuntavastaavan kanssa.

21 Tule kertomaan ideasi ja suunnitellaan siitä yhdessä toimintaa.

Ajankohta:  milloin vain   
Kesto: Aikataulut ovat soviteltavissa. Hallituksen jäsenten ja vastaavien paikat ovat vuoden mittaisia, muut vaihtelevat. Voi osallistua kertaluonteisesti tai vaikka muutaman kuukauden ajan.

Paikkakunta tai alue: Joensuu
Yhteyshenkilö: Henna Middeke
Sähköpostihenna.middeke@jomoni.fi

Tallenna