TYÖ! JOB!

Työ! -hanke 1.6.2016-31.5.2019   

JOB! -project 1.6.2016-31.5.2019 Ninka_kuvitus_1_netti

(in English below)  Työ!-hanke on vastaus yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa maahanmuuttajataustaisen henkilön työn saanti sekä työelämätaitojen tunnistaminen koetaan ongelmalliseksi.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa sosiaalinen osallisuus ja hyvinvointi rakentuvat suurelta osin työllisyyden kautta – työelämässä mukana olemisen tärkeyttä painottavassa yhteiskunnassa erityisesti yksilötasolla osallisuus tarkoittaa usein juuri osallistumista työelämään. Siksi erityisesti työttömyys ja vaikeudet työnsaannissa synnyttävät ulkopuolisuuden ja syrjässä olemisen kokemuksia.

Hankkeen tavoitteet

Päätavoite:

Maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallistuminen työelämään kasvaa ja sitä kautta yhteiskunnallinen osallisuus lisääntyy.

Osatavoitteet:

1) ihmiset saavat tukea työllistymiseen

2) keskitytään ensimmäisen työpaikan saamiseen Suomessa

3) työelämäosallisuus tukee muuta osallisuutta

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Joensuun ja muun Pohjois-Karjalan alueella asuvat maahanmuuttajataustaiset ihmiset, mukaan luettuna opiskelijat.

HANKKEESSA TAPAHTUU /PROJECT HAPPENINGS:

POP UP-job seeking club – POP UP-työnhakuklubit

Course on web programming – June 2017

Työnhakuklubi huhtikuussa – Job-seeking club in April 2017

Työnhakuklubit jatkuvat – Job-seeking clubs continues 17.1.2017

Työnhakuklubi alkaa – Job-seeking club starting 15.9.2016

Lisää:

 

mainoskansi

JOB!

The JOB! Project is a response to the current situation in our society, where the employment of immigrants is difficult and the recognition of their skills and experience by employers is problematic.

In the JOB! Project, immigrants can receive:

  • support in the job-seeking process
  • help finding job opportunities
  • coaching for job-seeking skills (writing a CV and application, interview skills)
  • help creating a skills inventory for their job search
  • help getting their education /qualifications from abroad recognized in Finland

The JOB! Project organizes job-seeking clubs and gives personalized support for job seekers.

Interested? Contact us!

Henna Middeke
henna.middeke@jomoni.fi
+358447577682