Uusi suomen kielikurssi alkaa – New Finnish course starting

FI / EN / RU

Sanasto, tekstit ja rakenteet edistyneille

  • Oletko opiskellut suomen kielen alkeistason ja siirtymässä seuraavalle tasolle?
  • Oletko käynyt jatkokurssin ja haluat syventää suomen kielen taitoa?
  • Haluatko muuten vain opiskella suomea?

Kurssin aiheita ovat muun muassa vapaa-aika, asiointitilanteet, suomalainen luonto, menneen ajan muodot (imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti), objekti ja i-monikko.

Aika: 4.2-27.3.2019 maantaisin ja keskiviikkoisin klo 18.00-19.30

Paikka: Rantakatu 23 A 80100 Joensuu, kellarikerros (käynti takapihan kautta)

Hinta: 30 €. Hinta sisältää oppimateriaalin.

Muuta: Kurssin jälkeen saat todistuksen. Se auttaa esimerkiksi, kun haet työtä tai harjoittelupaikkaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään to 31.1.2019 sähköpostilla: rosa-maria.tyo@outlook.com. Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tervetuloa opiskelemaan suomea!


Vocabulary, texts and grammar for advanced level people

  • Have you studied basics level in Finnish language and are you continuing to advanced level?
  • Have you taken an advanced Finnish course and want to improve your Finnish language skills?    
  • Do you just want to study Finnish for fun?

The topics of the course are i.a free time, public officer situations, Finnish nature, past tenses (imperfect, perfect and pluperfect), object and plural i.

Time: 4.2-27.3.2019 on Mondays and Wednesdays from 18:00 to 19:30.

Location: Rantakatu 23 A 80100 Joensuu, basement (access via back yard)

Price: 30 €. The price includes learning materials.

Other: After the course you will get a report. It will help for example when applying for job or internship.

For further information and enrollment at the leatest January 31, please contact: rosa-maria.tyo@outlook.com.The participants will be selected in the order of registration.

Welcome to study Finnish!


КУРС ЛЕКСИКИ И ТЕКСТОВ ФИНСКОГО ЯЗЫКА НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ

  • Вы уже учились финскому языку и хотите лучше владеть языком?
  • Вы прошли курсы среднего уровня, но не знаете как продолжить дальше?

Курс лексики и тестов финского языка предназначен для Вас. Мы ознакомимся тем, как проходит общение с официальными лицами на финском языке. Мы также говорим о проведении свободного времени и о финской природе.  Способы выражения прошедшего времени, образование форм подлежащего, и  формы множественного числа существительных и прилагательных в финском языке будут изучены как грамматические  темы на курсе.

Место: Rantakatu 23 A 80 100 Joensuu
Время: 4.2-27.3.2019 два раза в неделю, в  понедельник и в среду,   в 18.00-19.30 ч.
Цена: 30 €, учебный материал входит в цену

По завершению курса Вы получите удостоверение, которое может пригодиться при поиске работы или места практики.

Для дополнительной информации и регистрации обратитесь до 31 января 2019 по электронной почте

rosa-maria.tyo@outlook.com.

Uusi suomen kielikurssi alkaa – New Finnish course starting