Vuoden monikulttuurisuusteko – The Multicultural Foundation Award 2018

 

Vuoden monikulttuurisuusteko 2018

Vuoden monikulttuurisuusteko -palkinto myönnetään onnistuneesta monikulttuurisuustyöstä, joka on luonut tilaa yhteisöllisyydelle ja yhteenkuuluvuudelle. Tänä vuonna palkinto myönnetään kolmelle eri taholle:

ViaDia Joensuu ry:n Lähiötalo-toiminta.

Rantakylän Lähiötalo on merkittävä paikka lapsiperheiden arkielämässä. Lähiötalosta puhutaan lämmöllä: sinne jokainen on aidosti tervetullut. JoMoni kiittää sydämellisesti kaikkia Lähiötalossa kestävästä ja erinomaisesta yhteisötyöstä!

Joensuun Setlementti ry:n Global Friday –toiminta.

Global Friday on saattanut yhteen ihmisiä monista eri taustoista, joista on muodostunut oma yhteisönsä. Perjantaisin kavereita ja tuttuja kutsutaan kylään, ei omaan kotiin, vaan Global Fridayhin. JoMoni kiittää sydämellisesti kaikkia Global Fridayn toimijoita kestävästä ja erinomaisesta yhteisötyöstä!

Lieksan Somaliperheyhdistys ry

Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n toiminta on ollut jatkuvaa ja sinnikästä sekä perustunut lähtökohtaisesti yhteisölle. Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n esimerkki yhteisöllisyydestä on opettanut JoMonin lisäksi monia toimijoita ympäri Suomea. JoMoni kiittää sydämellisesti kaikkia Lieksan Somaliperheyhdistys ry:ssä kestävästä ja erinomaisesta yhteisötyöstä!

The Multicultural Foundation Award 2018

The Multicultural Foundation Award is awarded for successful multicultural work that has created room for communality and cohesion. This year the award will go to three different parties:

ViaDia Joensuu Association for its neighborhood activities

Joensuu’s Rantakylä suburb is a significant place for many immigrant families. Everyone is given a warm welcome to the community by ViaDia Joensuu Association. JoMoni congratulates everyone in “the Neighborhood house” for sustainable and excellent community work!

Joensuu Setlement ry’s Global Friday activity

Global Friday has brought together people from many different backgrounds, who have formed a community of their own. On Fridays, friends and acquaintances are meet in the village center, which is not their own homes with only people from the same country, but for Global Friday. JoMoni cordially congratulates all Global Friday’s organizers for sustainable and excellent community work!

Lieksa Somali Family Organization for its community activities

Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n toiminta on ollut jatkuvaa ja sinnikästä sekä perustunut lähtökohtaisesti yhteisölle. Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n esimerkki yhteisöllisyydestä on opettanut JoMonin lisäksi monia toimijoita ympäri Suomea. JoMoni kiittää sydämellisesti kaikkia Lieksan Somaliperheyhdistys ry:ssä kestävästä ja erinomaisesta yhteisötyöstä!

Vuoden monikulttuurisuusteko – The Multicultural Foundation Award 2018