Rasismi – Racism

Rasisminvastainen työ

Rasismi on henkilön etniseen tai kansallisen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen tai uskontoon liittyvää kiusaamista, syrjintää tai väkivaltaa. JoMoni tekee työtä rasismin ennaltaehkäisemiseksi ja auttaa ihmisiä, jotka ovat kokeneet rasismia.

 

Joensuussa toimii rasisminvastainen työryhmä, jossa on jäseninä viranomaisia sekä järjestöjen edustajia. Työryhmän tehtävänä on puuttua tilanteisiin, joissa ihmiset kohtaavat rasismia ja syrjintää sekä tukea ihmisiä rasisminvastaisessa työssä.

Työryhmään saat yhteyden joko Jomonin kautta tai täyttämällä ja lähettämällä oheisen  yhteydenottopyynnön.

 

 

Working against racism

Racism comprises bullying, discrimination or violence in connection with ethnic or national origin, nationality, language or religion. JoMoni seeks to prevent racism and helps people who have experienced racism.

In Joensuu we have an anti-racist task group which is made up of authorities and representatives from various organizations. The mission of the task group is to deal with situations where people are confronted by racism and discrimination and tfo support people working against racism.

You can contact the task group either through Jomoni or by filling out and sending the linked contact request.

 

 

 

Tallenna