100 Unelmaa

100 Unelmaa on kirjailija Esko-Pekka Tiitisen aloittama hyvän tahdon hanke, joka tehdään yhteistyössä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry:n kanssa pohjoiskarjalaisten lasten ja nuorten hyväksi. 100 Unelmaa koostuu kahdesta osasta: kirjasta sekä nuorille ja lapsille

suunnatusta kulttuuritoiminnasta.

100 Unelmaa -kirja on koottu sadan pohjoiskarjalaisen maahanmuuttajataustaisen 3-18-vuotiaan lapsen ja nuoren haastatteluista. Kirjassa nuoret kertovat tulevaisuuden unelmistaan: harrastuksistaan, ammattihaaveistaan, arkisista tapahtumista; asioista, jotka antavat heille iloa ja uskoa hyvään elämään.

Kirjasta saadut tulot käytetään lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan, joka järjestetään kevään 2017 aikana.

Kulttuuritoiminta sisältää lapsille ja nuorille suunnattuja taidemuotoisia ja liikunnallisia työpajoja sekä kursseja, joissa maahanmuuttajalapset ja kantasuomalaislapset saavat luoda yhdessä. Työpajojen ja kurssien vetäjiksi palkkaamme ammattitaiteilijoita ja -ohjaajia, jotka toimivat itse nuorisokulttuurin parissa tarjoten nuorille ja lapsille konkreettisia mahdollisuuksia harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.

Haluamme, että Pohjois-Karjala on paikka, jossa lasten on turvallista varttua ja ystävystyä sellaisen yhteisen tekemisen parissa, jonka he kokevat omakseen. Haluamme, että monikulttuurisuus on osa tavallista arkea ja että yhteisökokemukset rakentavat yhteisymmärrystä ja vähentävät rasistisia asetteluja ihmisten välillä.

100 Unelmaa nettisivut: 100unelmaa.wordpress.com

Blogi: 100unelmaa.wordpress.com/blogi/